Suflér

#3_Suflér: Ekoaudit v kultuře

Episode Summary

K šetrnějšímu provozu organizací i udržitelnější produkci kulturních akcí v Česku stále hledáme cestu. Na jejím začátku je zmapování dosavadní praxe, například formou auditu uhlíkové stopy. Ten pro Institut umění – Divadelní ústav jakožto první kulturní organizaci v ČR vypočítala nezisková organizace CI2. Jak s výsledky takového auditu naložit či jaké místo může kultura v adaptaci na změnu klimatu zaujímat, přibližuje autor uhlíkové kalkulačky RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. // Pro IDU připravily Jana Návratová a Veronika Černohous. Sound design: Studio Versus. Grafika: Eliška Fenclová. Vlastní uhlíkovou stopu si můžete spočítat na https://uhlikovastopa.cz/kalkulacka.