Suflér

#11_Suflér: Péče jako lék na krize

Episode Summary

Jedním z aktuálně nejpoužívanějších slov ve veřejném prostoru je nejspíš slovo krize. A přívlastky se jen kupí - ekologická, pandemická, energetická, bezpečnostní, politická, finanční…Chtěly jsme tedy zjistit, jak tyto krize kulturní sektor vnímá, jak jim čelí, jaké proti nim volí strategie a s jakým úspěchem je zvládá. Jak se tvoří kulturní strategie v na krize bohatém období, jak do kulturních vizí propsat udržitelná témata a jakou roli v tom všem hraje péče, vysvětluje Anna Hořejší, kreativní ředitelka kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury, model thinking city přibližuje britský akademik Idrees Rasouli, zástupce ředitele cambridgeské School of Art, oceňovaný designer a výzkumník zaměřující se na krize a inovační strategie. Mluvily jsme také s Vendulou Ježkovou, lektorkou Kreativního hraní pražské Psychosomatické kliniky a zástupkyní ČR v rámci evropské platformy Voices of Culture, která připravila report o mládeži, duševním zdraví a kultuře, který prezentovala na dubnovém Pražském kulturním fóru, které se letos věnovalo wellbeingu, ekonomice a udržitelnosti.